Eksportrådet, Sjællands Erhvervsfremme, Væksthus Sjælland og Sorø Erhverv inviterer din virksomhed til eksportseminar den 20. april 2015, hvor du kan blive klogere på de muligheder, som danske virksomheder har på de enkelte markeder i Centraleuropa og på Balkan.

Eksportrådets repræsentanter på enkelte markeder har en lang erfaring med at hjælpe både store og små virksomheder med markedsspecifikke kunde eller partnersøgninger, konkurrentanalyser, rekruttering, matchmaking events, sourcing, etablering af virksomhed med mere. Handelscheferne fra handelskontorerne på ambassaderne i Tjekkiet, Ungarn, Rumænien, Serbien, Kroatien og Slovenien vil være til stede på seminaret og præsentere potentialet på deres respektive markeder. For trods de ligheder der er landene imellem, er det vigtigt at tage hensyn til de forskelleder er på tværs af grænser, hvis man vil sikre sig succes på nye kundemøder eller ved aftaler med en samarbejdspartner.

Tid og sted
20. april 2015 kl. 8.30 – 12.00
hos Gefion, Fulbyvej 15, 4180 Sorø

Gratis tilmelding til
erhverv@soroe.dk