Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune uddeler i samarbejde årets erhvervspriser tirsdag d. 29. marts ved Erhvervstræf ’22. Der skal findes en vinder i kategorierne Årets Iværksætter, Årets Virksomhed og Årets CSR-pris.

”Her i Stevns har vi et stærkt erhvervsliv, som skaber stor værdi for vores fantastiske område. Som kommune værdsætter vi alle vores virksomheder, de arbejdspladser de skaber lokalt og den udvikling de medvirker til for Stevns. Vi står altid klar til dialog med erhvervslivet, så vi i fællesskab sikrer kompetent, fleksibel og effektiv sagsbehandling og samarbejde til glæde for borgere, virksomheder og hele Stevns,” udtaler borgmester i Stevns, Henning Urban Dam Nielsen.

”Jeg bliver lige imponeret hver år over, hvad vores iværksættere og virksomheder kan og tør. Det er igen nogle spændende, innovative og hårdt arbejdende virksomheder, der er indstillet i alle tre kategorier, det vidner om den gode udvikling vi har i Stevns i øjeblikket. Det glæder jeg mig over at være med til at fejre,” siger erhvervschef Thomas Christensen.

Stevns Erhvervsråds bestyrelse afgør vinderne af Årets Iværksætter, Årets Virksomhed og Årets CSR-pris blandt de tre nominerede i hver kategori. Alle har haft mulighed for at indstille virksomheder til Årets Iværksætter og Årets Virksomhed og ud fra disse, har bestyrelsen valgt de nominerede, mens det er Stevns Kommune, der vælger de nominerede til Årets CSR-pris.

”Hvert år gør stevnske erhvervsdrivende en stor indsats for at hjælpe mennesker ind på arbejdsmarkedet til stor gavn for både borgeren, der finder en meningsfuld plads i arbejdsfællesskabet, virksomheden, som får en værdifuld medarbejder og samfundet generelt, der nyder godt af den lave ledighed, vi oplever i disse år. Det har vi stort politisk fokus på, så jeg glæder mig over, at vi igen i år har flere virksomheder, som tager et særligt ansvar og ser værdien hos ledige og unge på vej ind på arbejdsmarkedet,” udtaler Bjarne Nielsen, formand for Arbejdsmarked, Erhverv & Turisme i Stevns Kommune.

”I udvælgelsen af de nominerede til årets virksomhed og årets iværksætter har det være vigtigt for bestyrelsen i Stevns Erhvervsråd at virksomheden arbejdede lokalt og havde et lokalt virke i Stevns. Jeg vil gerne opfordre alle til at komme d. 29. marts kl. 17-21 og være med til fejringen. Du kan læse meget mere på vores hjemmeside om hvordan du tilmelder dig,” siger Thomas Christensen, erhvervschef i Stevns Erhvervsråd.

 

Årets Iværksætter:

 1. Basserne Flyt og Service Aps, 2021

Ejes og ledes af Camilla Fusager. Camilla startede virksomheden fra en lejlighed i Køge og flyttede til Håndværkervej i Hårlev i 2020, hvor der var plads til vækst. Efter flytningen til Hårlev har virksomheden etableret opmagasineringsfaciliteter og har mere på vej.
Camilla arbejder målrettet med digitalisering og øget omsætning på erhvervskunder, hvilket blandt andet skal understøttes af tilkomsten af en lastbil og et medlemskab af brancheforeningen for flyttefirmaer. Camilla vurderer, at virksomheden kan skaleres op med endnu flere medarbejdere med få tilpasninger.

 1. Mom and me, 2020

Mom and me drives af indehaver Jeanette Hampen. Mom and me er en kombineret barselscafé og børnetøjsbutik. Barselscafeen laver kurser og events for småbørnsforældre og børn eks. yoga, førstehjælp, amning, søvn mv med fokus på særlige teknikker og behov hos småbørn. Indehaver Jeanette Hampen har siden 2020 flyttet vægten over på salg af børnetøj, og i foråret 2022 rykkede hendes butik fra den fjerne ende af Algade til Nytorv i Store Heddinge. Mom and me viser, hvordan det er muligt at lykkes som detailhandel i provinsen.

 1. Mad og Ro Aps, 2020

Jens Hansen har forpagtet køkken og lokaler ved Stevns Fyrcenter siden 2020. Konceptet er smørrebrød, sandwich, picnickurve og middagsfavoritter. Fyrcenteret har op mod 100.000 besøgende om året, og Jens Hansens cafekoncept er blevet modtaget særdeles varmt.
Jens har i en coronatid formået at få restauranten til at vokse og han har udvidet sin åbningstid. Jens har med denne nytænkning formået at bidrage til at give endnu en attraktionsmulighed til Stevns og derved gøre besøget ved Stevns Fyr til en endnu bedre oplevelse.

 

Årets Virksomhed:

 1. Kernebyg Aps, 2015

Kernebyg Aps drives af indehaver Patrick Nielsen og 17 ansatte. Udviklingen af virksomheden været præget af grundighed og forsigtighed og har i dag slået sit navn fast som stærk lokal leverandør af godt tømrerhåndværk. En meget stor andel af opgaverne løses i lokalområdet og med lokale samarbejdspartnere. Patrick har indgået partnerskab med René Christensen (Stevns Elservice) om et boligudviklingsprojekt, hvor man har ambitioner om at skabe bæredygtige boliger.

 1. HK Københavns Kursusejendom Klinten, 1981

Klinten Hotel og Konference, HK Klinten eller i daglig tale bare Klinten. Klinten fik i 2019 ny styrmand ved Claus Pedersen. Intentionen fra HKs side var at styrke rentabiliteten i kursusejendommen, og Claus har i løbet af to sæsoner bygget Klintens beredskab og salgsorganisation op til at have en særdeles høj belægningsgrad i dansk turismes højsæson. I samme periode har Klinten deltaget særdeles aktivt i projekter om lokale råvarer i restauranten, nye aktiviteter for gæster og foreningssamarbejde med bl.a. Limelight.  

 1. Bent Møller, 1972

Bent Møller er berømt i hele Syd- og Østsjælland for sine lave priser på kvalitetsvarer, men også for sin kapacitet til at fylde butiksvinduer. Til september kan hans virksomhed fejre 50 års jubilæum. I 2021 annoncerede Bent Møller, at salg af børnetøj ville ophøre fra butikkerne, så en anden erhvervsdrivende kunne overtage. Bent har personligt hjulpet byens nye børnetøjsbutik på vej med gode råd og henvisning af kunder. Bent Møller har gennem sit 50-årige virke arbejdet for at fastholde Store Heddinge som handelsby til gavn for lokalområdet.

 

Årets CSR-pris:

 1. Tattoo Therapy v/ Christina Amelia Føhns Christensen

Hos Tattoo Therapy sikrer ejer Christina den helt rigtige balance mellem støtte og uddeling af ansvar, som betyder, at to borgere er kommet godt igennem et afklarende forløb i 2021 og bliver ansat i virksomheden primo 2022. Christina ser den enkeltes behov, stiller op, når medarbejderen har brug for det og formår at skabe rammer, som hjælper den enkelte med at finde sig godt til rette i virksomheden og bidrage aktivt. 

 1. Havnelev Kirke

Menighedsrådet, graver Anders Henriksen og gravermedhjælper Ulla Olsen har i 2021 gjort en helt særlig indsats og hjulpet en borger med særlige udfordringer godt ind i fællesskabet i Havnelev Kirke. Her stiller de op og hjælper deres nye kollega med de mest fysisk udfordrende dele af arbejdet, ligesom der ydes hjælp med at håndtere digitale udfordringer i hverdagen. Menighedsrådet oplever deres nye kollega som en særdeles fagligt dygtig medarbejder.

 1. Mad & Ro v/ Jens Hansen

Mad & Ro indstilles til årets CSR-pris for Jens Hansens store anerkendende indsats med at hjælpe en borger godt i gang på det danske arbejdsmarked. Med ligeværdig dialog og stor tro på borgerens evner har Jens formået at støtte praktikantens tro på sig selv og på at han kan bidrage på arbejdsmarkedet. Takket være en veloverstået praktikperiode hos Mad & Ro er borgeren nu blevet ansat i fleksjob på samme arbejdsplads.

Fakta:
Udvælgelseskriterier for erhvervspriserne

Årets Virksomhed:

 • virksomheden er placeret i Stevns Kommune og er over 3 år gammel
 • virksomheden har en sund økonomi, oplever stabil vækst og skaber arbejdspladser
 • virksomheden sætter Stevns på landkortet og er en god ambassadør for kommunen
 • virksomheden bidrager til lokalsamfundet med engagement, ansvarlighed, visioner og idéer.

Årets Iværksætter:

 • virksomheden er placeret i Stevns Kommune og er under 3 år gammel
 • virksomheden har en sund økonomi og oplever stabil vækst, hvor ejer som min. kan leve af sin virksomhed
 • virksomheden bygger på en god forretningsidé
 • virksomheden er et forbillede for andre iværksættere

Årets CSR-pris:

 • virksomheden giver mennesker på kanten af arbejdsmarkedet en chance
 • virksomheden bidrager til at mennesker oplever positive forandringer i deres liv
 • virksomheden er beliggende i Stevns Kommune