Torsdag d. 22. september inviterede Stevns Erhvervsråd til dialogmøde om Dansk Industris undersøgelse af kommunens erhvervsvenlighed. Både erhvervsdrivende og kommunalpolitikere var mødt op i Tinghuset, og på trods af mange kritikpunkter var tonen konstruktiv og løsningsorienteret.

I starten af september måned udkom Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima. I alt 96 kommuner har deltaget i undersøgelsen, hvor erhvervsdrivende giver deres billede af, hvordan det er at drive virksomhed i kommunen.

Stevns Kommune ligger samlet på en 87. plads i undersøgelsen fra Dansk Industri, hvilket betyder en fremgang på tre pladser siden sidste år. Selvom placeringen er lav, har Stevns oplevet en fremgang på ni ud af 11 parametre i undersøgelsen. Den største fremgang er sket indenfor de kommunale rammevilkår, hvor Stevns ligger på en 18. plads. Det betyder at kommunen tilbyder gode rammer for erhvervsdrivende, hvilket er noget både Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd arbejder målrettet på løbende at forbedre.

– De bedste resultater ser vi i de kommuner, der har en tæt dialog med alle virksomhederne i kommunen. Tit har kommunerne en god dialog med de store virksomheder, og så bliver de små og mellemstore glemt. I Stevns er der mange af de mindre virksomheder, så det er vigtigt at have en god kontakt med dem, fortalte politisk konsulent Anne Ginderskov Hansen fra Dansk Industri, der sammen med seniorchefkonsulent Jette Nøhr præsenterede undersøgelsen til dialogmødet og kom med anbefalinger til, hvordan erhvervsvenligheden i kommunen kan forbedres.

Dialog er vejen frem

Flere erhvervsdrivende var mødt op torsdag aften for at blive klogere på erhvervsvenligheden i kommunen. Borgmester Mogens Haugaard Nielsen, Anette Mortensen og Thor Grønbæk fra kommunalbestyrelsen var inviteret til at deltage i dialogen, men også fortælle, hvad kommunen allerede nu gør for at forbedre erhvervsvenligheden.

– Vi har fået bevilliget penge til at sætte en forundersøgelse i gang med hensyn til en ny omfartsvej, så der bliver kortere til motorvejen, det håber vi kan give en bedre infrastruktur. Derudover er vi i gang med at kortlægge, hvor der er sorte huller i forhold til mobildækning, så vi har større chance for at få bevilliget penge til at give bedre dækning i hele kommunen, fortalte borgmester Mogens Haugaard Nielsen.

Netop infrastrukturen er et punkt, som de erhvervsdrivende i Stevns vægter meget højt og samtidig er meget utilfredse med. En dårlig infrastruktur giver også ringe muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, hvilket var et af de andre store emner i aftenens dialog.

Der var bred enighed om, at det både er svært at finde kvalificeret arbejdskraft, og for dyrt at tage lærlinge. I øjeblikket er tendensen, at flere og flere vælger gymnasiet fremfor en erhvervsrettet uddannelse, og dette vil i fremtiden have den konsekvens, at der bliver en endnu større mangel på arbejdskraft. Denne problematik lyttede det politiske panel til, og der blev vendt flere forskellige løsningsforslag.

– Der skal integreres mere information om erhvervsuddannelserne i folkeskolerne, så eleverne ved, at der er andre muligheder end gymnasiet. Der er også rig mulighed for, at eleverne i folkeskolerne kan komme i praktik, så et godt samarbejde mellem skoler og erhvervsdrivende om at finde praktikpladser kan også være vejen frem, lød rådene fra Dansk Industris repræsentanter.

Både politikerne og de erhvervsdrivende fik stof til eftertanke til aftenens dialogmøde, da det kræver dialog og samarbejde for at forbedre erhvervsvenligheden i kommunen.