Stevns Erhvervsråd lancerer nu et fast netværksmøde for det lokale erhvervsliv den anden tirsdag i hver måned. På møderne i Erhvervsnetværk Stevns styrker du dit lokale netværk og får inspiration og viden til din virksomhed.

Virksomheder med et stærkt netværk klarer sig bedre. Derfor er der god grund til at sætte kryds i kalenderen den anden tirsdag i hver måned, hvor Stevns Erhvervsråd fremover holder netværksmøder i Erhvervsnetværk Stevns.

For at give flest erhvervsdrivende mulighed for at deltage, veksler møderne mellem morgen-, eftermiddags- og aftenmøder. Møderne er gratis, undtagen om aftenen, hvor du betaler for din egen forplejning.

Udover at møderne på den ene eller anden måde, giver dig mulighed for at styrke dit netværk til andre erhvervsdrivende i kommunen, vil der være forskellige indlæg på møderne, fortæller erhvervschef Thomas Christensen:

– Møderne vil hver især have et indlæg, som på den ene eller anden måde kan gøre dig klogere eller inspirere dig i din virksomhed.

Netværksmøderne foregår forskellige steder i kommunen og kan også bestå i et besøg hos en interessant virksomhed. Møderne er åbne for alle erhvervsdrivende i kommunen.

Første møde med fokus på udvikling af Destination Stevns Klint

Erhvervsnetværk Stevns holder første møde tirsdag d. 11. august kl. 7.30-9 på Fyrcenter Stevns, hvor vi byder på lidt morgenmad fra Mad & Ro.

På mødet vil der udover morgenmad, præsentationsrunde og tid til netværk være et spændende indlæg af direktør for Verdensarv Stevns, Tove Damholt. På mødet vil hun fortælle om den nye udviklingsplan for destination Stevns Klint, som netop er vedtaget. Udviklingsplanen præsenterer for første gang Stevns Klint som en samlet destination, hvor vi på tværs af aktører, erhvervsliv, borgere, lokale ildsjæle og mange flere kan udvikle klinten, og derfra resten af Stevns Kommune, på en god måde.

Tilmeld dig til netværksmødet 11. august 


Netværket mødes på følgende dage i 2020:

11/8 kl 7.30-9.00

8/9 kl. 16.00-17.30

13/10 kl. 18-20.30

10/11 kl. 7.30-9.00

Hold dig løbende opdateret på erhvervsrådets arrangementskalender, for at se beskrivelser og tilmelde dig.