Nyt netværk sætter fokus på innovation indenfor transport- og logistikområdet for at få flere virksomheder til at udnytte teknologier og samarbejde til vækst og øget konkurrenceevne. Netværket holder gratis opstarts- og informationsmøde d. 29. september kl. 15-17 på Vækstfabrik Køge.

Region Sjælland har bevilget midler til at stable et netværk for transport- og logistikvirksomheder på benene, og i samarbejde med Force, DTU, Transportens Innovationsnetværk, Køge Kommune og Business LF står Teknologisk Institut, Sektion for Digitalisering for at etablere det nye netværk Transport- og Logistikklyngen Greater Copenhagen.

Netværket sættes i værk for at få flere af virksomhederne til at tænke mere innovativt, så de i fællesskab kan præge udviklingen og fremtiden på transport- og logistikområdet. Gennem tema- og inspirationsdage, projekter, uddannelse og konkret vejledning angående nuværende såvel som fremtidige udviklingstendenser i erhvervene er håbet, at netværket skaber god grobund for endnu flere vækstvirksomheder og dermed også flere arbejdspladser på Sjælland.

Torsdag den 29. september inviterer netværket til et opstarts- og informationsmøde, der byder på spændende oplæg om kombitransport og –logistik, bæredygtighed, leverandørsamarbejder og digitalisering.

Selve netværket kommer til at være brugerdrevet, så der er rig mulighed for netværkets medlemmer for at sætte sit præg på møderne i netværket. Opstartsmødet byder derfor på en workshop for alle interesserede virksomheder, hvor temaer og netværkets fremtid drøftes.

Bliv en del af Transport- og Logistikklyngen Greater Copenhagen

Vil du være med til at præge udviklingen på transport- og logistikområdet, så kan du møde op til opstarts- og informationsmødet – det er ganske gratis.

Netværket henvender sig primært til logistikvirksomheder, der beskæftiger sig med planlægning af transport for andre virksomheder eller har transportplanlægning som kerneelement, eller transportvirksomheder, der beskæftiger sig med godstransport gerne med mere end 5 biler.

Arrangementet afholdes torsdag d. 29. september kl. 15-17 på Vækstfabrik Køge, Galoche Allé 15 i Køge. Det er gratis at deltage, men det er nødvendigt at tilmelde sig senest mandag d. 26. september.

Læs mere om netværket og tilmeld dig gratis på www.teknologisk.dk/kurser/k54104. Har du spørgsmål til dagens arrangement, kan du kontakte chefkonsulent fra Teknologisk Institut Finn Zoëga på tlf. 72203170 eller mail fzo@teknologisk.dk.