Er du håndværker, kan du få gode råd til, hvordan du vedligeholder, istandsætter og energiforbedrer de mange kridtstenshuse, vi har på Stevns, når Stevns kommune inviterer til gratis informationsmøde d. 20. november kl. 19-21. i Tinghuset, Store Heddinge.

På mødet vil restaureringsarkitekt Søren Vadstrup, Center for Bygningsbevaring i Raadvad, fortælle om:

  • Hvilke typer problemer kridtstenshuse kæmper med (fx fugt, at de er kolde og dårligt isolerende, og nogle har problemer med skimmelsvamp.
  • Hvilke renoveringstiltag det kan være relevant at foretage for at spare på kridthusets energi.
  • Gode praktiske råd til hvordan du energiforbedrer et kridtstenshus uden at husets særlige fremtoning og kendetegn (bevaringsværdi) forringes.
  • Hvordan du fjerner de uheldige og ødelæggende elementer, som kridtstenshusene kan indeholde og i stedet indsætter nye byggematerialer og konstruktioner, der er bedre egnede for kridtstenshusene.
  • Hvordan du efterisolerer og energiforbedrer husene, så de lever op til moderne komfort, uden at de mister deres særlige kendetegn.

Søren Vadstrup har sammen med Stevns Kommune udarbejdet en folder, der er fyldt med gode råd til, hvordan du håndterer kridtstenshuse.

Læs folderen her

Kom & bliv klog på kridtstenshuse – Det er gratis at deltage og alle er velkomne

For yderligere information kontakt: Birgitte Nielsen, birnie@stevns.dk