Den 24. og 25. oktober kan et nyt hold ejerledere blive klogere på sig selv, kunder og medarbejdere gennem INSIGHTS, som er Stevns Erhvervsråds nye effektive værktøj til ejerledere, som gerne vil styrke deres salg og ledelse. Kurset får varme anbefalinger fra de første kursister, som deltog i foråret.

INSIGHTS er kort fortalt et værktøj, som giver dig en bedre selvindsigt i din personlige profil som ejerleder og derigennem et godt udgangspunkt for at forstå og styrke relationerne til kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Stevns Erhvervsråd begyndte i foråret at tilbyde kurserne i INSIGHTS, som erhvervslivet har taget godt i mod.

– Det er et spændende værktøj, og det giver et godt indblik i dig selv og i andre mennesker. Det var helt klart spændende og man får nogle gode redskaber med hjem til at skabe et bedre samarbejde med medarbejderne og til at imødekomme vores gæster, forklarer Jonas Skaaning fra Rødvig kro, som deltog på to INSIGHTS kurser i foråret med fokus på hhv. salg og ledelse

– Det giver et nyt sprog i forhold til at forstå folk bedre og vi bruger det både i forhold til personalet og kunder, forklarer Jonas, som anbefaler kurset.

Bruger det hele vejen rundt

Udgangspunktet for begge kurser er en grundig personlighedsprofil, som hjælper ejerlederen med at forstå sin stil, sine styrker, sine præferencer og sin egen rolle i de relationer, som ejerlederen er en del af. Profilen bliver forklaret gennem en enkel og lettilgængelig model med fire farver.

På både salgs- og ledelseskurset får man en grundig indføring i de fire farver, som man kan have i dominerende eller mindre dominerende grad – det er den unikke kombination af hver farve som afgør, hvilken adfærd vi har og hvorfor.

– Vi havde lavet personlighedstesten inden kurset. På kurset foregik det lidt mere praktisk, hvor vi gennemgik personlighedstyperne. Vi så på, hvem vi var på holdet, og hvilke jobbeskrivelser vi havde. Så snakkede vi ud fra det og prøvede at lave nogle opgaver, hvor vi snakkede sammen og så på, hvad man hver især bidrager med, forklarer Johannes Ahrenkiel-Frellsen fra DANpumper, som deltog på INSIGHTS-kurset med salgsfokus.

På kurset med salgsfokus bliver personlighedsprofilen brugt som udgangspunkt for at forstå ejerlederens personlige salgsstil, og ejerlederen får en række værktøjer til at identificere kundens personprofil og til at kommunikere specifikt til de præferencer, kunden særligt har. Johannes oplever dog, at han bruger INSIGHTS i mange andre situationer end salg:

– Jeg bruger det rigtig meget både ledelses-, organisations- og i det hele taget menneskemæssigt, så det er hele vejen rundt. Til daglig beskæftiger vi os med de her fire farver, når der er udfordringer, og vi prøver at forholde os til udfordringerne på en rationel måde i forhold til, hvorfor vi egentlig er uenige. Er det emnet, vi er uenige om, eller er det bare fordi vi går til det på to forskellige måder. Det er jo meget konkret, forklarer Johannes, som varmt anbefaler kurset:

– Det er et rigtig godt kursus, og det er nogle teknologier, som er relevante for alle – især dem, som ikke tror, at det er relevant.

Læs mere om INSIGHTS


24. oktober – Bliv en stærkere leder

Bliv en stærkere leder på denne fem-timers intensiv workshop, som er baseret på din personlige Insights Discovery profil. Du får forståelse for forholdet mellem dig som leder med dine personlige præferencer og dine medarbejdere. Du lærer at genkende dine medarbejdere ud fra Insightsmodellen, og du lærer at udøve ledelse ud fra samspillet mellem din egen profil og din enkelte medarbejderes profil.

Læs mere om workshoppen og meld dig til

25. oktober -Bliv mere effektiv til at sælge

På denne seks-timers salgsworkshop tager du udgangspunkt i din egen Insights Discovery Profil og får en række værktøjer til at identificere og appellere til kundens personprofil. Du maksimer din salgseffektivitet ved at genkende din kundes personprofil og kommunikere specifikt til de præferencer, din kunde særligt har.

Læs mere om workshoppen og meld dig til