Arrangementet tager udgangspunkt i de mange kommende bygge- og anlægsaktiviteter på

Lolland og Falster og finder sted på Bandholm Hotel torsdag den 22. januar 2015.

Tag med netværksbussen fra Køge Station og få mulighed for at møde en række af regionens bygge- og anlægsvirksomheder.

Femern A/S viser rundt på den kommende byggeplads til produktionsanlæg af tunnelelementerne.

Efter rundvisningen går turen videre til det herskabelige Bandholm Hotel, som danner en perfekt ramme i den oprindelige engelske palæstil for en dejlig frokost bestående af lokale lækkerier.

Efter frokost indleder Bo Eske Nielsen, Direktør i Femern A/S netværksarrangementet om den seneste udvikling i Femern Bælt-projektet og status på de fremrykkede aktiviteter omkring Femernbælt forbindelsen. Herefter vil Heidi Holm Jensen fra White Arkitekter og Nanna Thorup fra Region Sjælland give unik viden om udbudsprocessen og tidsplanerne i forbindelse med Region Sjællands ombygning af Nykøbing Falster Sygehus for 228 millioner.
Thomas Tingleff og Brian Luplau fra Omniveta Finans fortæller om fakturabelåning, som en mulighed, virksomheder har for at skaffe kapital til vækst. Finansiering, som er helt nødvendig for at sikre din virksomhed en fremtid med vækst og flere arbejdspladser.

Hør Christoffer Knuth give sit bud på de nye muligheder for Bandholm Havn, afkørsel 48 og turismen samt Michael Simonsen gennemgå Lolland Forsynings planlagte projekter for 2015. Arrangementet rundes af med afdelingschef Claus Lundgaard fra Arkil, som informerer om deres kommende aktiviteter i regionen og hvilke krav de stiller til samarbejdspartnere og underleverandører.

Efter indlæggene vil der være mulighed for individuel dialog med de enkelte gæstetalere.

Medbring visitkort og evt. flyer. Vi inviterer en række lokale og regionale bygge-, anlægs- og servicevirksomheder, så der bliver rig mulighed for at skabe nye kontakter og samarbejdspartnere på kryds og tværs.

Om netværksarrangementet:

__________________

Fra mulighed til virkelighed

Netværket SYD arbejder dagligt på at skabe kontakt mellem virksomheder og beslutningstagere primært indenfor bygge-, anlægs- og servicebranchen fortæller netværksleder Michael Foltinger. Vi tager initiativ til en lang række arrangementer, hvor vores medlemmer får unik viden og kommer i dialog med bygherrer, rådgivere, entreprenører og offentlige beslutningstagere.

For mere information om Netværket SYD kontakt Michael Foltinger på 31 16 91 90 eller mfo@nsyd.dk

Program:

10.30 Afgang i netværksbus fra Køge Station

12.00 Rundvisning på den kommende byggeplads i Rødby Havn v/ Femern A/S

13.00 Frokost og prøvesmagning af lokale lækkerier på Bandholm Hotel

13.30 Status for Femern Bælt-projektet og Femern A/S  fremrykkede arbejder v/ Bo Eske Nielsen, Femern A/S

13.45 Modernisering af Nykøbing Falster Sygehus v/ Heidi Holm Jensen, White Arkitekter og Nanna Thorup, Region Sjælland

14.00 Kapital til vækst v/ Thomas Tingleff og Brian Luplau, Omniveta Finans

Netværk og speed dating med de første talere

14.30 Nye muligheder i området v/ Christoffer Knuth, Knuthenborg

14.50 Planlagte anlægsprojekter i 2015 v/ Michael Simonsen, Lolland Forsyning

15.10 Arkils kommende aktiviteter i regionen v/ Claus Lundgaard, Arkil

Netværk og speed dating med de sidste talere
16.00   Slut og netværksbussen returnerer til Køge Station

17.00   Ankomst Køge Station