Er dine medarbejdere fortsat hjemsendt pga. corona, eller arbejder de på nedsat tid? Nu kan du tilbyde dem opkvalificerende uddannelse med AOF. Der er bl.a. online kurser i læsning, IT, engelsk, matematik og ordblindeundervisning. Kurserne er gratis og tilpasset din virksomheds behov.

Hvad får din virksomhed ud af det?

Din virksomhed får målrettet opkvalificering af medarbejderens kompetencer, som er med til at målrette dem til din virksomheds behov.

Hvad koster det?

Undervisningen er gratis, og det vil være muligt at søge om lønrefusion, mens din medarbejder er under uddannelse i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Er din medarbejder berettiget til SVU, får I 119 kroner i timen i refusion. Det er også muligt at supplere SVU med kompetencefondsmidler.

Fordele:

– Fleksibilitet – medarbejderne kan følge undervisningen, når de har tid, det kan enten være i arbejdstiden eller udenfor.

– Undervisningens indhold kan tilpasses din virksomhed, så det bliver brancherelevant

– Forløbets varighed tilpasses din virksomheds ønsker

– Dine medarbejdere vender tilbage til arbejde med nye kvalifikationer

AOF tilbyder gratis kurser indenfor følgende fag:

FVU Læsning: Bliv bedre til at læse, skrive og stave

FVU Digital: Bliv bedre til at bruge IT hjælpemidler

FVU Engelsk: Bliv bedre til at forstå, læse, tale og skrive engelsk

FVU Matematik: Bliv bedre til at regne og bruge matematik

FVU Start: Bliv bedre til at forstå og tale dansk

Ordblindeundervisning: Bliv bedre til at læse, skrive og bruge relevante IT værktøjer som gør hverdagen nemmere

AOF anvender interview og onlineopgaver til at afgøre, om den enkelte er i målgruppen m.h.t. læsning og matematik. Det er et krav, at man har adgang til PC/tablet. FVU engelsk og digital gennemføres efter aftale med virksomheden. AOF laver også online ordblindetest.

Hvordan foregår onlineundervisningen?

Undervisningen foregår ved, at medarbejderne følger undervisningen online via computer eller tablet. Undervisningen er tilpasset den enkelte medarbejders niveau, og der udarbejdes en læringsplan, så det er klart for kursisterne, hvad de fx skal læse og hvilke opgaver, de skal løse. Medarbejderne arbejder selvstændigt, men er løbende i kontakt med underviseren.  Da undervisningen foregår online, kan medarbejderne følge undervisningen, når de har tid. Der er også mulighed for at lave brancherettet undervisning, sådan at undervisningens indhold passer til din virksomheds behov.

Hvor lang tid varer et kursus?

Kursets længde afhænger af, hvilket fag din medarbejder ønsker undervisning i, og om din virksomhed ønsker, at det skal være et kort og intensivt kursus, eller om kurset skal strække sig over en længere periode.

For mere information

Kontakt Lonni Moesby på lon@aofsj.dk eller 5119 3013
Eller virksomheds- og iværksætterkonsulent Jesper Yde Knudsen tlf. 21221765 – jesper@stevnserhvervsraad.dk.

Læs mere