Stevns Erhvervsråd inviterer alle medlemmer til ordinær generalforsamling tirsdag d. 28. marts kl. 15-16:30 i Strøbyhallen, Hal 1.

Så er det blevet tid til årets generalforsamling i Stevns Erhvervsråd – din medlems- og interesseorganisation for erhvervslivet i og omkring Stevns. Vi giver dig en status på erhvervsrådets arbejde – du er meget velkommen til at komme med dine egne inputs. Vær med til at vælge bestyrelsen – eller stil selv op!

Efterfølgende afholder vi Erhvervstræf ’23 med en status på erhvervspolitikken, årets erhvervspriser og et inspirerende og underholdende indlæg af Carl Emil Lind Christensen; ”Fremtidens arbejdskraft er (også) faglært”.

Vi håber, at vi ses – jeres opbakning er meget vigtig for os!

Program:

15:00-16.30 Ordinær Generalforsamling 2023:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Den driftansvarliges beretning
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 6. Vedtagelse af plan for indsatsområder til fremme af foreningens formål, efter oplæg fra den afgående bestyrelse
 7. Fremlæggelse af budget for året herunder fastsættelse af kontingent
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 suppleanter
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

kl. 17.00 Erhvervstræf ’23

Vigtigt!

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 8 skal være sekretariatet eller bestyrelsen i hænde senest d.18. marts. Forslag sendes til thomas@stevnserhvervsraad.dk.

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, opfordrer vi dig til at meddele dette til erhvervschef Thomas Christensen, thomas@stevnserhvervsraad.dk, tlf. 30 61 99 52, forud for generalforsamlingen, så dit navn kan komme med på de fortrykte stemmesedler.

Detaljer om arrangementet

Tid: tirsdag d. 28. marts kl. 15:00-16:30

Sted: Strøby Idrætscenter, Hal 1, Lendrumvej 3, 4671 Strøby

Pris: Arrangementet er kun for medlemmer af Stevns Erhvervsråd

Tilmelding: senest d.26. marts kl. 10

Ved spørgsmål kontakt kommunikationskonsulent Marie Bisschop-Thomsen på mail: marie@stevnserhvervsraad.dk

 

Spørg mig

Marie Bisschop-Thomsen

Marie Bisschop-Thomsen

Kommunikations- og Marketingkonsulent

Bliv medlem af Stevns Erhvervsråd

Stevns Erhvervsråd består af over 200 medlemmer. Du kan også støtte op om Stevns Erhvervsråds arbejde og få indflydelse på erhvervslivet i dit lokalområde.