Den 17.-19. september og 26.-28. november afholder Stevns Erhvervsråd det populære RaketVækst-forløb, som ifølge erhvervschef Thomas Christensen er erhvervsrådets bedste tilbud til etablerede virksomheder, der ønsker at styrke deres forretning.

I efteråret har Stevns’ virksomheder mulighed for at arbejde målrettet med at styrke deres forretning, når Stevns Erhvervsråd i samarbejde med Væksthus Sjælland afholder to omgange RaketVækst den 17.-19. september og 26.-28. november.

RaketVækst løber over tre hele dage med overnatning på Stevns Klint Strandpension i Rødvig. Med hjælp fra fire erfarne konsulenter og to ekspertindlægsholdere arbejder deltagerne målrettet med udviklingsmuligheder, der kan styrke deres forretning og i sidste ende give flere penge på bundlinjen. Deltagerne kommer hele vejen rundt om de relevante udviklingsområder, der er i deres virksomheder, og de får arbejdet i dybden med de områder, hvor der særligt er noget at hente for dem.

”Raketvækst har været en kæmpe øjenåbner”
Stevns Erhvervsråd har to gange tidligere afholdt RaketVækst med stor succes, og tidligere deltagere udtrykker alle stor tilfredshed med forløbet. En af dem er Carsten Joost fra Joost El, der sidste efterår deltog på RaketVækst.

– RaketVækst har været en kæmpe øjenåbner! Jeg har blandt andet fået belyst, hvad jeg skal arbejde med i min virksomhed, og hvad jeg skal gøre for at få flere penge på bundlinjen. Jeg er overrasket over, hvor meget vi bliver holdt til ilden på kurset, og hvor meget vi bliver hjulpet – også bagefter, hvor der er opfølgningsmøder – Det er stort. Jeg vil give RaketVækst en stor anbefaling, lyder det fra Carsten Joost.

Få besøg af erhvervschefen og hør mere
-RaketVækst er det allerbedste tilbud, erhvervsrådet har til etablerede virksomheder, der gerne vil arbejde seriøst med deres udvikling. Vores erfaring er, at RaketVækst gør en væsentlig forskel for deltagerne, fordi de får formuleret nogle mål og handlingsplaner, de kan gå hjem og bruge direkte i deres virksomheder efterfølgende. Når virksomhederne først har været på RaketVækst oplever vi, at der åbner sig nogle helt nye muligheder for dem, fordi vi i erhvervsrådet er mere bevidste om deres udviklingsmuligheder, og fordi de får adgang til konsulenternes store netværk, fortæller erhvervschef Thomas Christensen.

Thomas Christensen aflægger gerne besøg hos virksomheder, der er interesserede i at vide mere om, hvordan de kan få gavn af at deltage på RaketVækst. Thomas Christensen kan kontaktes på tlf. 30 61 99 52 eller thomas@stevnserhvervsraad.dk