Mindre underleverandører lever ofte i en farlig verden, hvor manglende viden om lovgivning – fx CE mærkning – kan blive et stort problem. I diskussioner om skyld og ansvar taber underleverandøren ofte og fremstår som utroværdig. I værste fald risikerer underleverandøren store bøder.

Gratis informationsmøde eller en-til- en-møde

CE-mærknings-eksperten Niels Thyssen tilbyder medlemmer af Stevns Erhvervsråd et gratis sikkerhedstjek af, om dine varer lever op til alle gældende krav. Det er et tilbud til dig, som gerne vil sove trygt om natten, og som vil vide – ikke tro – at du har dit på det rene.

Hvis der er mindst seks interesserede virksomheder, arrangerer vi et fælles informationsmøde, hvor vi tager udgangspunkt i eksempler fra de repræsenterede brancher. På mødet deltager også den tidligere bankrådgiver, John Nybo, som bl.a. har beskæftiget sig med de forhold, der berører SMV’ers garantier som underleverandører.

Hvis vi ikke kan samle nok deltagere til et informationsmøde, tilbyder Niels Thyssen et gratis en-til-en-møde, hvor han med udgangspunkt i din virksomhed gennemgår de regler, du skal have styr på.

Hvem er arrangementet for?

Dig som er underleverandør – altså forarbejder en vare og bringer den videre, især hvis varen er indenfor: maskiner, el-og elektronik, byggevarer, støjforhold og legetøj.

Interesseret?

Så kontakt erhvervschef Thomas Christensen thomas@stevnserhvervsraad.dk eller tlf. 30 61 99 52

 

Om CE-mærkning:

CE mærket er ikke et kvalitetsstempel, men et signal om at et givet produkt overholder en række europæiske krav til sikkerhed og sundhed.

CE mærket er et lovkrav, og giver adgang til det indre marked og en række tilsluttede lande som fx Norge. Dermed er CE mærkning også et krav for de virksomheder som udelukkende betjener hjemmemarkedet.

Du er omfattet af CE-mærkning, hvis du producerer og videresælger følgende varer:

Ultimo 2014

305/2011 Byggevarer (forordning)
89/686/EØF Personlige værnemidler
90/385/EØF Aktivt, implantabelt medicinsk udstyr
92/42/EØF Nye varmtvandskedler
93/42/EØF Medicinsk udstyr
97/23/EF Trykbærende udstyr
98/79/EF Medicinsk udstyr – in vitro
1999/5/EF Radio og teleterminaludstyr
2000/9/EF Tovbaneanlæg til personbefordring
2000/14/EF Støjemission
2006/42/EF Maskiner
2009/48/EF Legetøj
2009/125/EF ECO-design på energirelat. produkter
2009/142/EF Gasapparater
2011/65/EF ROHS
2013/53/EU Fritidsfartøjer
2014/31/EU Ikke-automatiske vægte
2014/35/EU Lavspænding (elektrisk materiel)
2013/29/EU Pyrotekniske artikler
2014/29/EU Simple trykbeholdere
2014/34/EU ATEX
2014/32/EU Måleinstrumenter
2014/28/EU Eksplosivstoffer til civilt brug
2014/30/EU EMC
2014/33/EU Elevatorer