Torsdag den 13. marts inviterer Stevns Erhvervsråd for første gang alle interesserede virksomheder til morgennetværk.

Netværk har længe stået højt på dagsordenen i Stevns Erhvervsråd, der i løbet af efteråret har startet tre nye netværk op for hhv. rådgivere, håndværkere og kvindelige ejerledere. Nu er turen kommet til et nyt morgennetværk:

– Vi har en gruppe af virksomheder f.eks. handelsdrivende og restaurantejere, der har svært ved at nå med til vores netværksmøder og øvrige arrangementer, som ligger om aftenen. De har efterlyst flere aktiviteter om morgenen, så derfor starter vi nu det her nye netværk, der er åbent for alle interesserede virksomheder på Stevns, forklarer Erhvervschef Thomas Christensen.

I netværket kan deltagerne knytte nyttige kontakter til andre erhvervsdrivende, udveksle erfaringer, hente ny viden, få sparring og etablere samarbejde.

– Vi håber meget på, at virksomhederne vil tage det nye netværk til sig, for alle undersøgelser viser, at virksomheder med et godt netværk klarer sig bedre end dem uden – det gælder især for iværksættere, fortæller Thomas Christensen.

Netværket skydes i gang på det første møde den 13. marts fra kl 7-9 i Tinghus Salen i Store Heddinge, hvor deltagerne starter dagen med en lækker morgenbuffet.

Temaet for første møde er netværkets muligheder og anvendelse. Derudover vil mødet byde på korte oplæg fra erhvervschef Thomas Christensen og borgmester Mogens Haugaard, der vil fortælle om kommunens prioritering af erhvervslivet og Tinghusets muligheder.

Netværket er åbent for alle interesserede virksomheder på Stevns. Hvis du gerne vil med, kan du læse mere og tilmelde dig på billetto.dk/morgennetvaerk