Formål

Stevns Outdoor & Vandsport er et projekt med formål om at gøre Stevns til en attraktiv outdoordestination, til glæde for lokale og besøgende. Projektet strækker sig over 2 år, med startdato d. 1 august 2021, og er skabt i samarbejde med Region Sjælland, og finansieret af bl.a. af LAG-midler og et økonomisk tilskud fra Stevns Kommune.

Stevns Erhvervsråds to konsulenter, Cathleen Diana Pedersen & Katharina Maj Ottesen er projektledere på Stevns Outdoor & Vandsport, og løfter projektet i samarbejde med fagspecialister fra virksomhederne: Flying October, Virkekraft og DGI Storstrømmen.

 

Seneste opdatering

Pr. 1/12-2022 er der nu officielt 8 måneder tilbage af projektet. Prospekterne er næsten færdige og vi har opbakning og grønt lys fra de respektive projektgrupper til at gå videre. Herunder kan du læse mere om de tre spændende projekter som er kommet ud af Stevns Outdoor.

Fra starten af 2023 skal der ligge et økonomisk overslag og så går vi i gang med at søge fonde, så projekterne kan blive realiseret.

Bag hver projektidé står af en stor skare af foreninger, klubber, interesseorganisationer og erhvervsaktører, som har samarbejde tæt med vores eksterne fagkonsulenter. Deltagerne har lagt stor energi i at finde et projekt, der kan rumme deres ideer, ønsker og drømme for et godt udeliv i Stevns.

Vi har fået 3 store projekter op at stå:

 • Et multihus på Bøgeskov Havn til glæde for særligt vandrere, cyklister/folk på mountainbike, lystfiskere, onitologer og friluftsfolk, der gerne vil gøre holdt.
 • Et vandsportkulturhus i den Røde Hal på Rødvig Havn hvor vi samler alle aktører med tilknytning til vand som fx havsvømning, dykning, surf, sup og roning.
 • To fysiske grejbanker som er containere, hvor unge kan låne outdoor- og friluftsudstyr gratis. Den ene grejbank placeres ved Den Røde Hal i Rødvig (udstyr man kan bruge til aktiviteter på stranden) og den anden ved Sydstevnshallen (udstyr man kan bruge på græsarealerne). Vi har bl.a. lavet en workshop for 30 unge mennesker fra 8. og 9. klasse på Stevns Friskole, hvor vi har indsamlet deres input til hvordan grejbankerne skal se ud fysisk, hvad de skal indeholde, og hvad de unge mennesker skal bruge dem til, så vi sikrer at det er noget de føler sig en del af og vil bruge.
 •  

Endelig er vi også i en afklaringsproces ift. at etablere en discgolfbane i Klippinge Bypark.

Vi er et stort skridt tættere på at gøre Stevns til en outdoordestination til glæde for lokale og besøgende. Projekterne kommer til at skabe nogle fysiske rammer som kan understøtte nuværende aktiviteter i nogle knudepunkter rundt omkring i Stevns, men også være grobund for nye spændende aktiviteter.

 

Cathleen Diana Pedersen

Cathleen Diana Pedersen

Turismekonsulent

Cathleen Diana Pedersen er turismekonsulent i Stevns Erhvervsråd. Hendes opgaver er at vejlede og hjælpe virksomhederne samt udvikle Stevns som turismedestination.

Har du en virksomhed, der direkte eller indirekte arbejder med turisme? Eller vil du gerne sparke gang i noget større, der samarbejder med andre virksomheder på tværs af brancher? Så er det turismekonsulent Cathleen, du skal tage fat i.

Vejledninger

Analyser, trends og tendenser  – til at sætte skub i din virksomhed, som ønsker at beskæftige sig med outdoor og vandsport.

De oprindelige projektideer:

 • Projektidé: Etablering af aktivitetshus i Bøgeskov Havn (1)
 • Projektidé: Etablering af et vandsportsforsamlingshus i Rødvig (2)
 • Projektidé: Etablering af en havsvømningsbane i Rødvig (2)
 • Projektidé: Udbud af dykke og snorkle aktiviteter fra området i Boesdal (2)
 • Projektidé: Etablering af paragliding- og droneflyvningsbane på Vest-Stevns (3)
 • Projektidé: Etablering af en discgolfbane i Byskoven i Hårlev (4) 
 • Projektidé: Etablering af et adventurerace-event på tværs af hele Stevns (5) 

 

 • (1) Denne idé er blevet udfoldet til et multihus ved stranden i Bøgeskov Havn. 
 • (2) Disse ideer er efterfølgende blevet samlet i et vandsportkulturhus i Den Røde Hal i Rødvig Havn.
 • (3) Denne idé har desværre vist sig at være svær at finde plads til på Stevns. Men har du et godt forslag til, hvor den kan være? Så tag endelig fat i én af vores projektledere. 
 • (4) Det har desværre ikke været muligt at etablere en discgolfbane i Hårlev, hvorfor vi netop er i gang med at afsøge muligheden for at anlægge den i Klippinge Bypark. 
 • (5) Idéen er stadig i spil, men ikke aktuel for nu.